Yönetsel Raporlama Desteği

 

Yönetsel Raporlama Desteği

Stratejik iş planlaması günümüz yönetimlerinde kaçınılmaz hale gelmiştir. Bu nedenle işletmeler gelecekle ilgili kararlar alırken mutlaka doğru bilgileri görerek karar almalıdırlar.

İşletme yönetimi ile ilgili kararların stratejik bir şekilde alınabilmesi için yönetsel bilgilere önemli ölçüde gereksinim duyulmaktadır. Yönetsel bilgilerin üretilebilmesi, yönetsel karar destek sisteminin kurulması gerekmektedir. Karar destek sisteminin üreteceği bilgiler finansal planlama, durum analizi, kriz yönetimi ve yönetsel denetim gibi konuların kontrol edilebilir olmasını sağlayacaktır.

Yönetsel Raporlamalar ile elde edilecek bilgilerden yönetim kararları yanında stratejik yönetim ve pazarlama yönetimi, üretim, insan kaynakları gibi işlevsel yönetim alanları ile ilgili kararların desteklenmesi de sağlanabilir. Ayosis Yazılım, yazılım geliştirme ile veri işleme gücünü işletme bilgilerinin değerlendirilmesinde ve analiz edilmesinde kullanmaktadır. Bu süreçte hem teknik imkanlardan yararlanılmakta hem de Uzman ERP danışmanlarının tecrübeleriyle en doğru bilgilere ulaşılmaktadır.