E-Birliktelik Çözümleri

 

B2B, B2E,B2C E-Ticaret Çözümleri

İşletmeden İşletmeye Tedarik Zinciri Yönetimi anlamına gelen B2B çağımızın bir gereksinimidir. Kurumlar günümüz ekonomik koşullarında bir yandan yenilik ve müşteri geri dönüşlerindeki kalitenin arttırılması için uğraş verirken bir yandan da maliyetlerin indirilmesi baskısı ile karşı karşıyadır.

Tedarik Zinciri Yönetimi, müşterilerinizi, sizi ve tedarikçilerinizi e-birliktelik (e-collaboration) ortamında buluşturarak müşteriden tedarikçiye kadar tüm bilgi akışının elektronik ortamda gerçekleşmesini sağlar. Aynı zamanda planlama, gerçekleştirme ve tüm tedarik zincirinin koordinasyonunu da sağlar.

E-birliktelik ortamında tedarik zincirindeki halkalarda kullanılan uygulama ile bütünleşik bilgi alışverişi hissedilmeden sağlanmaktadır.

Neden B2B

•             Değer yaratma

•             Gelir artışı

•             Maliyetlerin kontrolü ve düşürülmesi

•             Stokların kontrolü ve düşürülmesi

•             Sermaye verimliliği yaratmak

•             İş süreçlerini geliştirmek

•             Tedarik zincirlerini genişletmek

•             Müşteri ile iletişimlerini arttırmak