ERP Analizleri

 

ERP Analizleri

ERP uygulamalarının başarısız olma nedenleri arasında, ERP uygulanacak kurumun gereksinim ve istek analizlerinin yeteri kadar iyi tespit edilmemesi, uygulama zamanının doğru seçilememesi, entegratörün sektörle ilgili yeterli bilgi ve tecrübe birikimine sahip olmaması gibi nedenlerden dolayı istenen sonuç elde edilemeyebilir. Başlıca nedenleri sıralayacak olursak;

•             Üst yönetimin ERP'ye olan inanç ve ilgi eksikliği

•             İşletme sorunlarının ve gelecekle ilgili beklentilerinin eksik analizi

•             Entegrasyonu uygulayan partnerin ve ürün kategorisinin doğru seçilmemesi

•             Entegrasyonu uygulayan partnerin çözümle ilgi destek, araç ve yöntemlerinin yetersizliği

•             Uygulanacak ERP uygulamasının gerekliliği ve pozitif propagandasının işletme içinde yeterli olarak yapılmaması

•             ERP projesinin analiz, kurulum ve uygulama süreçlerinde doğru iş paylaşımlarının yapılmaması

•             İşletme ve personelin eski iş yapma yöntemlerinden vazgeçmekte zorlanması

•             Personelin isteksizliği veya eğitim düzeyinin düşüklüğü,

•             Sisteme veri girişlerinin yetersiz, hatalı, özensiz olması ve sürekli olmaması

Bu gibi sebepler ERP Analizlerin yapılmasını gerektirir

Ayosis ERP Danışmanları (Mali Müşavir / Endüstri Mühendisleri),mevcut ERP alt yapısını detaylı olarak inceleyip değerlendirme raporlarını yönetime sunarlar. Sonuçlar birlikte yapılan toplantılarda işletme gereksinimleri ön planda olacak şekilde bir iyileştirme projesine dönüştürülerek tekliflendirilir.

Kurumsal Yazılım Sisteminizden En Yüksek verimi alıyor musunuz?

ERP uygulamasının istenilen sonucu verebilmesi için sistem içinde sağlıklı veri girişlerinin yapılması gerekir. Veriler işletme yapısına uygun belirlenen kurallar ışığında girilmiyorsa, ilgili zamanlarda, doğru kayıtlar yapılmıyorsa, sistemin verimli çalışması beklenemez.

Bu gibi durumların tespit edilmesi ve ERP uygulamasının mevcut durumunun ortaya konulması uzmanlarımız tarafından yapılır. Yönetime özel olarak hazırlanan ERP Analiz raporu sunulur.

Örneğin, işletme giderleri kontrol edilemiyor ise bütçe uygulaması yapılamaz, maliyet muhasebesi çalıştırılmadan doğru karlılık hesaplanamaz.

Stok takip sorumlusu stok bilgilerini girmiyor ya da gecikmeli olarak giriyorsa, güncel stok bilgilerine ulaşılması beklenemez. Bunun sonucunda müşteri temsilcisi teklif ve sipariş aşamalarında istenilen hizmet kalitesini kurumsal müşterilere sağlayamayacak, teslimatlar, finans bölümü iş aksamaları yaşayacak, üst yönetim firma ile ilgili dönemsel raporları sağlıklı alamayacaktır.

ERP Danışmanlarımız işletmede gerçekleştirecekleri süreli analiz çalışmaları ile sistemin aksayan ve başarısız olan kısımlarını ortaya koyacak yanı sıra yapılması gerekenleri de size sunacaktır.