ERP İyileştirme Projeleri

 

ERP İyileştirme Projeleri

Kurumun iç ve dış tüm performansının izlenebilmesi, istenen bilgiye anında ulaşabilme ve buna göre karar alabilme olanağı ancak ERP sistemleri ile yakalanabilir.

AB uyum sürecinin sektörlere etkisi, ekonomideki istikrar ve büyüyen dış pazar talebinin etkisiyle büyük ölçekteki şirketlerde ERP iyileştirme/ERP II uyumu ihtiyaç haline gelmiştir. Gerçek işletme maliyetlerinin yönetimi, müşteri memnuniyeti, tedarik zamanlarının kısalması gibi dinamiklerden dolayı ERP' sistemlerinde iyileştirmeler gerekebilir.

Ayosis Yazılım olarak;
1. Tur

 • Varsa işletmede kullanılan Ek yazılımların incelenmesi (Gereklilik düzeyi, kullanım amacı, ikame edilebilme durumu, kaynak kodların olup-olmadığı, handle edilebilirliği... vb bilgilerin temini.)
 • Temel set fonksiyonlarının ERP düzeyinde kullanım seviyelerinin tespit edilmesi.
 • Üretim Fonksiyonlarının ERP düzeyinde kullanım seviyesinin tespit edilmesi.
 • Ayosis tarafından, ara rapor hazırlanması. 

2. Tur

 • Ara Raporun Değerlendirilmesi
 • Süreç analizlerinin detaylandırılması
 • Müşteri Temel Set Fonksiyonları ile ilgili isteklerin belirlenmesi (checklist oluşturma)
 • Üretim analizi, saha analizleri, temelset entegrasyonu ve müşteri isteklerinin belirlenmesi.(checklist oluşturma)
 • Ayosis tarafından proje dosyasının hazırlanması

3. Tur

 • Proje Sunumu
 • Proje Süreç sunumu
 • Proje Teklifinin sunumu

4.Tur

 • Proje onayı – mutabakat
 • Proje Takvimi onayı
 • Proje Ekibinin oluşturulması
 • Açılış Toplantısı