Özel Yazılım Geliştirme

 

Müşterinin isteği üzerine, faaliyetleri ile ilgili olarak ihtiyaç duyduğu özel yazılım talebini karşılamak üzere; ön analiz, detay analiz ve analiz raporu çalışmalarını içerir. Müşterinin talep etmesi durumunda, gerek danışmanlık hizmetiyle gerekse de yazılım geliştirme grubuna doğrudan katılmak suretiyle özel yazılım geliştirme sürecinde yer alabilir.

Özel Yazılım Geliştirilmesinin Sebepleri;

  • Paket yazılım üretilmemiş sektör oluşu
  • Yönetim sürecinde ihtiyaçların özel yazılım çözümleri
  • Üretim yönetiminde istenen özel detayların takibi
  • Proje yönetim sistemleri kullanılıyor olması
  • Mevcut yazılım veya donanımla entegre kontrol ve raporlama çözümleri ihtiyacında
     


Süreç
Ayosis Yazılım iş geliştirme uzmanları ile temas kurmanız ile istediğiniz yazılım çözümü için ilk adımı atmış olacaksınız. Aşağıdaki sıra ile iş uygulaması yapılarak sisteminize en uygun çözüm için çalışmalar gerçekleştirilmiş olur.

Analiz ve projelendirme
Gereken çalışmalar için sisteminizin, işinizin, isteklerinizin analiz edilmesi ve bu konudaki dokümanların oluşturulması sürecidir. Yapılacak çalışmanın tüm detayları ile projelendirilmesinin ardından iş geliştirme süreci başlar.

Geliştirme
Analiz ve projelendirme sürecinde tüm detayları belirlenmiş olan çalışmanın database ve kodlama yapısı için en uygun mimari dizayn yapılarak en uygun ve esnek yapı oluşturulur. 

Sınama
Örnek uygulama için hazırlanan kodlarla proje detaylarının karşılaştırmalı bir şekilde test edilerek tüm verileri ile raporlandığı süreçtir. Test verileri sonucunda işin durumu gözden geçirilir ve en mükemmel sonuç elde edilinceye kadar bu böylece sürer.

Uygulama
Tüm testlerden olumlu sonuç alan uygulama en son güvenlik testleri ve güvenlik uygulaması entegrasyonu ile uygulamaya hazır hale getirilir. Hazır olan çalışma kurulum yapılmak üzere müşteriye entegre edecek ekibimize teslim edilir.
 

Yazılımlar İteratif Çevik Yazılım Geliştirme yöntemi ile geliştirilecektir. İteratif yöntemde projenin tamamı küçük iş paketlerine dönüştürülerek analiz sürecinde elde edilen verilere dayanan tasarımların prototip testleri ile başlar. Her iş döngüsü sonunda elde edilen geri bildirimlere göre tekrarlar devam eder. Bu döngü ideal modele ulaşılınca son bulur.